Masz drona albo planujesz jego zakup i chciałbyś poznać aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy dla dronów. Ten artykuł jest dla Ciebie.

PENTING!

Poniższy artykuł omawia krajowe przepisy dla dronów w zakresie wykonywania lotów rekreacyjnych (hobbistycznych). Opisane poniżej przepisy krajowe zgodnie z zapowiedziami przestaną obowiązywać 31.12.2020 r. Zmienią się przepisy dotyczące rejestracji, uprawnień i zasad poruszania się dronem.

Rosnąca ilość dronów spowodowała, że Komisja Europejska podjęła prace mające ujednolicić przepisy we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy miały wejść w życie już od 01.07.2020 r., jednak ze względu na epidemię COVID-19 termin został przesunięty na 01.01.2021 r.

Podstawowe definicje

Czytając przepisy dla dronów, często możesz trafić na skróty BSP, VLOS, UAVO, operator lub obserwator drona. Nie wiesz, co oznaczają, czym się różnią? Zapraszam do zapoznania się z podstawowymi definicjami, które musisz poznać.

Bezzałogowy statek powietrzny BSP – potocznie dron – statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów. Pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomiczny. Angielskie UAV (unmanned aerial vehicle) lub RPA (remotely piloted aircraft);

Operator – osoba zdalnie pilotująca BSP;

Obserwator – osoba wyznaczona przez operatora, która poprzez obserwację wzrokową BSP nieuzbrojonym okiem, pomaga operatorowi w określaniu położenia w przestrzeni powietrznej modelu latającego oraz w zachowaniu bezpiecznej odległości;

UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) – świadectwo kwalifikacji operatorów dronów, uprawniające do ich wykorzystywania w celach komercyjnych;

VLOS – Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (Visual Line of Sight Operation) – operacje, w których operator lub przynajmniej jeden obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy z BSP;

FPV – Operacje z widokiem z pierwszej osoby (First Person View) – operacje, w których operator pilotuje BSP, nie utrzymując z nim kontaktu wzrokowego. Określa jego położenie przez obraz przekazywany w czasie rzeczywistym przez urządzenia zamontowane na jego pokładzie;

BVLOS – Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (Beyond Visual Line of Sight Operation) – operacje, w których operator nie utrzymuje bezpośredniego kontaktu wzrokowego z BSP. Loty tego typu mogą wykonywać jedynie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji;

Lot automatyczny (w warunkach BVLOS) – operacje, w których BSP w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie oraz lot po zaprogramowanej trasie. Operator pełni zdalny nadzór nad operacją. Loty tego typu mogą wykonywać jedynie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji;

Model latający – potocznie dron używany w celach rekreacyjnych – pojęcie używane w polskich przepisach określając BSP o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych w operacjach VLOS, oraz BSP o masie startowej do 2 kg, używanych w operacjach FPV, używanych w celach rekreacyjnych lub sportowych;

Przepisy dla dronów – ogólne zasady wykonywania lotów rekreacyjnych

Jeżeli interesują Was szczegółowe treści ustaw, linki do nich znajdziecie na końcu artykułu.

Drony stają się coraz popularniejsze. Należy jednak pamiętać, że to nie są zabawki, a latanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Każdy operator ma prawny obowiązek znać obowiązujące przepisy dla dronów i stosować je w praktyce. Czy wiesz, że dron zgodnie z polskim prawem, traktowany jest jako bezzałogowy statek powietrzny (BSP)? Pilotując drona, jesteś jednym z użytkowników przestrzeni powietrznej. Każdorazowy lot powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa lotniczego. Latając niezgodnie z prawem, narażamy się na ryzyko otrzymania grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności do 5 lat. Operator drona odpowiada też za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieostrożnego lotu.

Jeżeli latasz dronem rekreacyjnie. możesz latać:

 • bez uprawnień i bez badań lotniczo-lekarskich,
 • bez ubezpieczenia OC (chociaż zalecamy jego wykupienie),
 • w zasięgu wzroku VLOS,
 • w FPV jeżeli dron nie przekracza 2kg.

Jeżeli latasz z widokiem z kamery (FPV), musisz spełnić dodatkowe wymagania. Nie możesz latać:

 • wyżej niż 50 m nad poziomem terenu,
 • w odległości poziomej większej niż 200 m od siebie,
 • w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowy lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu.

Wykonując loty, jesteś odpowiedzialny za zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz za zachowanie spokoju i porządku publicznego. Drony muszą ustępować pierwszeństwa załogowym statkom powietrznym. Dodatkowo przed każdym startem powinieneś upewnić się, że dron jest sprawny technicznie.

W tak zwanej „Tarczy antykryzysowej 2.0” pojawił się dodatkowy wymóg dla operatorów dronów. Wprowadzono artykuł 15zzzzl, który wymusza zgłoszenie wykonania lotu BSP do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Oznacza to, że każdy lot dronem powinien być poprzedzony zrobieniem check-inu w aplikacji DroneRadar.

Zasady wykonywania lotów w zależności od masy drona

Jeżeli waga drona nie przekracza 600 g, musisz zachować bezpieczną odległość od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów, obiektów budowlanych (ta odległość nie jest szczegółowo określona przez przepisy).

Jeżeli waga Twojego drona jest większa niż 600 g, musisz:

 • zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu,
 • zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów lub obiektów budowlanych (nie powinieneś latać bezpośrednio nad ludźmi).

Przepisy dla dronów – strefy w których nie wolno latać

Niezależnie od powyższych zapisów w polskiej przestrzeni powietrznej są miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie możesz latać, lub wymagane jest uzyskanie specjalnej zgody. Jeżeli chcesz w prosty sposób sprawdzić, gdzie możesz latać, a gdzie nie, możesz skorzystać z aplikacji DroneRadar. Po wpisaniu masy drona oraz maksymalnej wysokości lotu, możesz uzyskać informację, czy lot w danym miejscu jest dozwolony.

Dronami nie możesz latać:

 • nad lotniskami,
 • trenami wojskowymi i poligonami,
 • terenami zamkniętymi (tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, w tym tereny kolejowe),
 • osobami i zgromadzeniami ludzi na wolnym powietrzu.

Dronami nie możesz również latać bez uzyskania zgód od zarządców, od specjalistycznych służb lub po spełnieniu dodatkowych wymagań:

 • w pobliżu lotnisk, w tzw. strefach kontrolowanych lotniska CTR i strefie ruchu lotniskowego ATR,
 • nad parkami narodowymi,
 • wzdłuż wschodniej granicy Polski w strefie przygranicznej.

Powinieneś latać, szanując prywatność innych osób. Przelot nad innymi osobami, drogami, rurociągami, liniami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla ludzi, zdrowia lub środowiska należy ograniczyć do minimum i wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

penjumlahan

Aby legalnie latać dronem, musisz:

 1. Zgłosić lot – zrobić chek-in w aplikacji DroneRadar (Od 18 kwietnia do odwołania ustawy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).
 2. Zachować bezpieczną odległości i wysokość lotu, zależne od miejsca w którym się znajdujesz i masy Twojego modelu drona.
 3. Nie latać w miejscach niedozwolonych, (najlepiej sprawdzić w aplikacji DroneRadar).
 4. Zachować należytą ostrożność.

Aktualnie obowiązujące krajowe przepisy dla dronów

Szczegółowe warunki i wymogi dotyczące używania dronów w celach rekreacyjnych lub sportowych opisane są w:

 1. Załączniku nr 6 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
 2. Art. 15zzzzl. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przepisy nieustannie ulegają zmianom i poprawkom dlatego zalecam ich śledzenie na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych https://isap.sejm.gov.pl/ oraz śledzenie stron Urzędu Lotnictwa Cywilnego https://www.ulc.gov.pl/ i Państwowej Agencji Żeglugi powietrznej https://www.pansa.pl/u-space/, gdzie znajdziecie wiele istotnych informacji związanych z dronami.

dron i dziewczyna


Penemuan SmartMe yang hebat. Dia menulis lirik yang bagus dan selalu sampai pada intinya. Dia dapat menilai perangkat pintar dari sudut yang sama sekali berbeda dan memiliki tampilan segar sendiri dalam segala hal. Berita dia akan selalu menarik minat Anda dan Anda akan membacanya dengan antusias! Dijamin! Dan ini baru permulaan, berapa kali itu akan mengejutkan kita lagi? Kita tidak bisa menunggu!

Grup bahasa Polandia Smart Home oleh SmartMe

Kelompok Polandia Xiaomi oleh SmartMe

Promosi SmartMe

Posting terkait